Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
Veritabanları - Biruni Üniversitesi

Veritabanları

  Son güncelleme tarihi 12 Kasım 2021 Cum., saat 19:14

 • CAB Abstracts
 • EBSCOHOST
 • Emerald Premier eJournal
 • İdeal Online 
 • IEEE
 • İntihal.net (Akademik İntihal)
 • iThenticate
 • JSTOR Archive Journal Content
 • Mendeley
 • Ovid (Elektronik Kitap)
 • ProQuest Dissertations & Theses
 • ScienceDirect Freedom Collection
 • Scopus
 • Springer Nature
 • SpringerLink
 • Taylor & Francis
 • Turnitin
 • Web of Science
 • Wiley Online Library
 • Turcademy
 • PubMed
 • Emerald Social Science


Son güncelleme tarihi 12 Kasım 2021 Cum., saat 19:14