Veritabanları

1.Book Citation Index                                                                                                                                                                                                                                   Kampüs Dışı Erişim

Web of Science Core Collection kapsamındaki Book Citation Index; güçlü ve yeni keşif araçlarıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kitaplara erişim olanağı sunan, bir kütüphanenin kitap koleksiyonu için gerekli en önemli indekstir. Kullanıcılar, bu platformada araştırmaları için gerekli en ilgili bilgileri (90,000’den fazla kitap ve her yıl eklenen 10,000 yeni başlık) sorunsuz bir şekilde arayıp bulabilirler.

”Devamı”

”...-”

2. EBSCOHOST                                                                                                                                                                                                                                Kampüs Dışı Erişim

Çeşitli disiplinlerde birçok kaynağı kapsayan veri tabanlarından oluşmaktadır.

”Devamı”

       EBSCOHOST Academic Search Complete (Tüm Disiplinler)

8,800’e yakını tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,300 kadarı aynı zamanda hakemlidir.

        EBSCOHOST Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

       EBSCOHOST Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

       EBSCOHOST Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)

Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

       EBSCOHOST DynaMed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)

National Science Foundation – NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.  5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.

       EBSCOHOST Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)

Education Index Retrospective, ağırlıkla eğitim olmak üzere birçok konu başlığında birçoğu hakemli olmak üzere 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

       EBSCOHOST ERIC (Eğitim Bilimleri)

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

       EBSCOHOST European Views of the Americas: 1493-1750

1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan veri tabanında toplamda 32,000’den fazla kayıt bulunmaktadır.

       EBSCOHOST GreenFILE (Çevre)

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

       EBSCOHOST Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984

Araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

       EBSCOHOST Library, Information Science & Technology Abstracts (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600’den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

       EBSCOHOST MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları)

Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

       EBSCOHOST MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar.  MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.

MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

       EBSCOHOST Newspaper Source Plus

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

       EBSCOHOST Newswires

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

       EBSCOHOST OpenDissertations

  American Doctoral Dissertations., 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.  American Doctoral Dissertations, original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

       EBSCOHOST Regional Business News

Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

       EBSCOHOST Social Sciences Index Retrospective: 1907 -1983

Sosyal bilimler ile ilgili olan bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan beşri bilimler ve      sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.

       EBSCOHOST Teacher Reference Center

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

       EBSCOHOST Web News

 EBSCO’nun Web News adlı veri tabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000’den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

       EBSCOHOST Academic Search Ultimate

       EBSCOHOST Business Source Ultimate

       EBSCOHOST Central & Eastern European Academic Source

       EBSCOHOST ERIC

       EBSCOHOST MasterFILE Complate 

       EBSCOHOST MasterFILE Reference eBook Collection

       EBSCOHOST Newspaper Source Plus

       EBSCOHOST OpenDissertations

       EBSCOHOST Regional Business News

       EBSCOHOST The Belt and Road Initiative Reference Source

       EBSCOHOST TR Dizin

       EBSCOHOST Applied Science & Business Periodicals Retrospective

       EBSCOHOST Applied Science & Technology Index Retrospective

       EBSCOHOST Art Index Retrospective

       EBSCOHOST Business Periodicals Index Retrospective

       EBSCOHOST Education Index Retrospective

       EBSCOHOST European Views of the Americas: 1493 to 1750

       EBSCOHOST GreenFILE

       EBSCOHOST Humanities & Social Sciences Index Retrospective

       EBSCOHOST Library, Information Science & Technology Abstracts

       EBSCOHOST MEDLINE

       EBSCOHOST Newswires

       EBSCOHOST Teacher Reference Center

       EBSCOHOST Web News

”...-”

3.Emerald Premier eJournal                                                                                                                                                                                                               Kampüs Dışı Erişim

305 elektronik dergi, 1650 e-kitap ve 1500 vaka çalışması sunar. Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.

”Devamı”

”...-”

4.İdeal Online (01.09.2021 tarihine kadar erişim mevcuttur)                                                                                                                                                                Kampüs Dışı Erişim
“İdealonline”, Popüler ve Akademik Süreli Yayınları bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkortsan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi Türki Cumhuriyetler tarafından yayınlanan bu dergiler, ilk kez “İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı” aracılığı ile Türkiye’deki kütüphanelerin erişimine açılmıştır.

· 850+ Süreli Yayın

· 14.000+ Arşiv Sayısı

· 110.000+ Tam Metin Makale

5.IEEE Xplore Digital Library                                                                                                                                                                                                                   Kampüs Dışı Erişim

Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerde ve teknoloji alanlarındaki yayınları kapsamaktadır.

”Devamı”

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

”...-”

6.İThenticate (İntihal Önleme)                                                                                                                                                                                                         Kampüs Dışı Erişim

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

”Devamı”

”...-”

7.JSTOR Archive Journal Content                                                                                                                                                                                                            Kampüs Dışı Erişim

Çeşitli disiplinlerde (sosyal bilimler ağırlıklı) yayınlanmış dergilerde (3900+ dergi) yer alan tam metin makaleleri içerir. Dergilerin ilk sayısından başlayarak 1990’lı yılların sonlarına kadar olan arşivlerine erişilmektedir. Erişim yılları farklılık göstermekle birlikte; 1880’li yıllardan, günümüzün 2 ila 5 yıl gerisine kadar olan sayılara erişilebilir.

”Devamı”

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Bugün itibariyle toplam 15 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disiplinlere özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Abonelik; Arts and Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection, Sustainability Collection,  ve Global Plants koleksiyonlarını kapsamaktadır. Ayrıca ilgili koleksiyonlar içerisinde özel konu paketlerine erişim bulunmaktadır.

”...-”

8.Mendeley (Referans Yönetimi)                                                                                                                                                                                                      Kampüs Dışı Erişim

Araştırmacıların, araştırmalarını yönetmelerine, düzenlemelerine, geliştirmelerine ve diğer akademisyenler ile çevrimiçi işbirliği yapmasına imkân sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.

”Devamı”

”...-”

9.NATURE Journals All                                                                                                                                                                                                                             Kampüs Dışı Erişim

Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanabilmektedir

      NATURE Palgrave Macmillan Journals

Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

”Devamı”

     NATURE Academic Journals

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte       yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanabilmektedir.

”...-”

10.OVID-LWW                                                                                                                                                                                                                                          Kampüs Dışı Erişim

Kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji gibi pek çok tıp alanında dergi ve E- Kitaba tam metin erişim sağlamaktadır.

”Devamı”

”...-”

11.Ovid( Elektronik Kitap )                                                                                                                                                                                                                       Kampüs Dışı Erişim

Lippincott Williams & Wilkins (LWW / Ovid ) yayıncılığı tarafından sağlanan 1,000’in üzerinde LWW e-kitap hizmetinize sunulmuştur.

”Devamı”

”...-”

12.ProQuest Dissertation and Thesis (Tez Veri tabanı)                                                                                                                                                                         Kampüs Dışı Erişim

Dünyanın en kapsamlı tez veri tabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743’den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir.

”Devamı”

Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Veri tabanı 1997’den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır. 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

”...-”

13.ProQuest Publicly Available Content Database                                                                                                                                                                                    Kampüs Dışı Erişim

Dünyanın dört bir yanından binlerce multidisipliner açık erişim kaynağı
Diğer veritabanlarını ve koleksiyonlarını tamamlamak üzere tasarlanan bu multidisipliner veritabanı, tümü açık erişim veya lisanssız olan bir dizi farklı kaynaktan halka açık içerik için tam metne bağlantılar sunar. ArXiv gibi ana konu depolarından ve ayrıca açık erişim dergilerinden gelen içeriği içerir. İçerik, dergi makaleleri, ön baskılar, kitaplar, konferans raporları ve raporları içerir. Içerikte 3.500 den fazla bilimsel dergi den 4.500.000 dan fazla tam metin makale yer almaktadır.

 

”Devamı”

Kaliteli bilimsel açık erişim kaynaklarının değerlendirilmiş kapsamı
• Yüzlerce güvenilir, bilimsel olarak açık erişim başlığına erişin ve kullanın.
ProQuest’in yayın kurallarına uymayan potansiyel olarak sorunlu yayınlar hariç tutulmuştur.

Açık erişim içeriğini kolayca tanımlayın
• ProQuest veritabanlarındaki açık erişim dergileri, öncelikle DOAJ veya YOL içine dahil edilme temelinde belirlenmiştir. Kamuya açık olduğu bilinen yayıncılardan veya kaynaklardan gelen içerik de buna dahildir. ProQuest platformundaki sonuçlar listesinde, bu  veritabanındaki herhangi bir makale için bir Açık Erişim simgesi görünecektir (bazı başlıkların geri doldurmaları için bu göstergenin veritabanının başlangıcında yer almayacağını unutmayın). OA dışı dergilerdeki bireysel açık erişim makalelerinin ve hükümet belgeleri ve haberler gibi bilimsel olmayan kamuya açık kaynakların dahil edilmediğine dikkat edin.

Üstün düşünme
• ArXiv ve diğer koleksiyonlardan binlerce basılı / çalışma makalesine erişerek ilk önce en son akademik düşünceyi görün.

Platformda bulunmadığında tam metne bağlantılar:
• Birçok dergi için tam metin makaleler tamamen araştırılabilir ve ProQuest platformunda sunulur. Platformun içinde tam metnin bulunmadığı yerlerde, harici tam metne doğrudan açık ve güvenilir bağlantılar vardır.

Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar için tam metin:
• Halka açık olan bu içeriğin tam metni, kullanıcılar açık durumuyla tutarlı bir şekilde Google Scholar aracılığıyla bağlantı kurduğunda sınırlı değildir.

Alıntı kayıtlarındaki diğer harici açık erişim içeriğine bağlantı verme:
• Genel Olarak Kullanılabilir İçerik Veritabanının bir parçası olmasa da, bu veri tabanının piyasaya sürülmesiyle birlikte, platformdaki ilgili bir geliştirme,

AİA durumu ve AI kaynaklarına dayanan dış OA kaynaklarına dinamik bağlantıların bir göstergesini sağlar. Bu, kullanıcıların dergide yayınlanan ve kendileri için tamamen açık olmayan ve makalelerin tam metnini ProQuest’e lisanslamayan dergilerde yayınlanan OA makaleleri için herkese açık tam metni bulmalarına yardımcı olur.

Global kapsam:
• İçeriğin% 90’ından fazlası Kuzey Amerika dışından 70’ten fazla ülkeden gelmektedir.

”-”

14.Science Direct                                                                                                                                                                                                                                         Kampüs Dışı Erişim

Science Direct bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 14.000’den fazla elektronik kitap ve 2.500’den fazla elektronik dergi başlığı içeren Elsever’in hakemli tam metin veri tabanıdır.

 

”Devamı”

”...-”

15.Scopus                                                                                                                                                                                                                                                      Kampüs Dışı Erişim

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Bilimsel araştırmaların etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi hedeflenmektedir. 

”Devamı”

Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5000’in üzerinde yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996 yılından beri yayınlanmış özetler, oldukça geniş ve kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

”...-”

16.SpringerLink                                                                                                                                                                                                                                           Kampüs Dışı Erişim

Springer Yayınevi’ne ait sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında ve de birçok farklı disiplinde 2300’ün üzerinde dergiye tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.

”Devamı”

17.Taylor & Francis                                                                                                                                                                                                                                        Kampüs Dışı Erişim

Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan birçok farklı disiplinde 2000’in üzerinde dergiye tam metin erişim imkânı sağlar.

”Devamı”

”...-”

18.Turnitin (İntihal Önleme)                                                                                                                                                                                                                     Kampüs Dışı Erişim

Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

”Devamı”

”...-”

19.Web of Science                                                                                                                                                                                                                                           Kampüs Dışı Erişim

Çeşitli disiplinlerde yayın yapan bilimsel dergilerin etki gücünü, yayınlanan makalelerin aldığı atıf sayısını gösteren ve ayrıca yazarların makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veri tabanıdır.

”Devamı”

”...-”

 20.Wiley                                                                                                                                                                                                                                                          Kampüs Dışı Erişim

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji, veterinerlik, ziraat vb. alanlarda 1997’den günümüze Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan 1400’ün üzerinde dergiye tam metin erişim imkânı sağlar.

”Devamı”

”...-”