Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
Veri Tabanları - Biruni Üniversitesi

Veri Tabanları

  Veri Tabanları

Veri tabanı nedir?

Kütüphane veri tabanları, kütüphane koleksiyonunda bulunan kitap, dergi makale vb. elektronik kaynaklara erişim olanağı sağlayan ortamlardır. Veri tabanları; atıf yönetimi, bibliyografik kaynak, tam metin gibi farklı türlerde hizmetler sunabilir. Belirli ayarlar yapılarak kampüs dışından da veri tabanlarına erişim sağlanabilir.

 • CAB Abstracts
 • EBSCOHOST
 • Emerald Premier eJournal
 • İdeal Online 
 • IEEE
 • İntihal.net (Akademik İntihal)
 • iThenticate
 • JSTOR Archive Journal Content
 • Mendeley
 • Ovid (Elektronik Kitap)
 • ProQuest Dissertations & Theses
 • ScienceDirect Freedom Collection
 • Scopus
 • Springer Nature
 • SpringerLink
 • Taylor & Francis
 • Turnitin
 • Web of Science
 • Wiley Online Library
 • PubMed
 • Emerald Social Science
 • Annual Reviews
 • TR Dizin