Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
Deneme Veritabanları - Biruni Üniversitesi

Deneme Veritabanları

    Deneme Veritabanları


 

Akademisyen Online Veritabanı (AOV)

Veritabanı, sağlık bilimleri ve tıp başta olmak üzere tüm akademik bilim alanlarında 2500’ü aşan kitap sayısı ve 27.000’i aşan kitap bölümlerinin yer aldığı bir e-kitap platformudur.  Kullanıcılar binlerce kitaba kurumunun üyeliği kapsamında sınırsız erişebilmektedir. Veritabanı içeriği tamamen lisanslı olup başka platformlarda yer almamaktadır.

Erişim Adresi : https://akademisyenonline.com

Erişim tarihi : 31 Aralık 2023 tarihine kadar


Academindex International Journal Database

FEN, SAĞLIK ve SOSYAL BİLİMLER alanlarında dünyanın farklı coğrafyalarında yayınlanan nitelikli bilimsel dergilerin tarandığı uluslararası bir veritabanı olan Academindex yaklaşık 8 bin dergi ve 7 milyondan fazla makalede konu, anahtar kelime, yazar, atıf ve kaynakça araması olanakları sunmaktadır.

Erişim Adresi : http://www.academindex.com

Erişim tarihi : 15 Aralık 2023 tarihine kadar


Tümer Altaş Yabancı Dil Online Sınav Hazırlık Veritabanı

Tümer ALTAŞ A.Ş. Online Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi veri tabanı (e) YDS, YÖKDİL, TIPDİL, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarına hazırlık ve Özellikle Konuşma Becerisini geliştirmeye Yönelik Genel İngilizce amacıyla oluşturulmuş bir veri tabanıdır.

Erişim Adresi : https://tumeraltas.com.tr

Erişim tarihi : 31 Aralık 2023 tarihine kadar


ACARINDEX Veri Tabanı

ACARINDEX; Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık Planlama Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri ve Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri alanlarının tamamında standartları karşılayan dergileri endekslemektedir.

Veritabanında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinden akademik dergiler bulunmaktadır.

ACARINDEX veri tabanında 3306 akademik dergi, 968 bin makale ve 22 milyona yakın atıf yer almaktadır ve sürekli güncellenmektedir.

Erişim Adresi : https://www.acarindex.com/

Erişim tarihi : 15 Aralık 2023 tarihine kadar


KODSİS (Kurumsal Online Dil Kursu Yönetim Sistemi)

Kamu kaynakları ile geliştirilmiş olan KODSİS, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça vs) eğitimlerinin yanı sıra Mesleki Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Eğitmen Eğitimlerine yönelik olarak tasarlanmış bir veri tabanıdır. KODSİS veri tabanı, sunduğu bu dijital içerikler sayesinde katılımcıların akademik, kişisel ve mesleki gelişimleri için 7/24 ulaşabileceği güncellenen bir dijital platformdur. KODSİS veri tabanı hizmeti http:// kodsis.dpu.edu.tr adresinde sunulmaktadır

Erişim Adresi : http://kodsis.dpu.edu.tr

Erişim tarihi : 31 Aralık 2023 tarihine kadar


 EBSCO/Education Source Veri Tabanı

içeriği
Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan Education Source veri tabanı, prestijli ve hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı yüzlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Education Source veri tabanı, kullanıcılarınızın araştırmalarına değer katacak kitap, dergi, konferans bildirisi, kitap eleştirisi gibi çok çeşitli formatlarda birçok kaynağa erişim sağlamaktadır.
  810+ aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi
• 645+ aktif hakemli, açık erişim olmayan tam metin dergi
• 345+ aktif hakemli, gecikmesiz ve açık erişim olmayan tam metin dergi
• Web of Science veya Scopus içerisinde indekslenen 400+ aktif, açık erişim
olmayan tam metin dergi
• 2.270+ aktif dergi için indeks ve özet bilgisi
• 530’dan fazla tam metin kitap ve monografi
• 4.100’den fazla eğitim ile ilgili konferans bildirisi
• ERIC’te indekslenen birçok makaleye tam metin erişim
• 1880’e dayanan içerik,
• SimpleK12’den sağlanan 390 video

Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue

Erişim tarihi : 31 Aralık 2023 tarihine kadar


EBSCO/ Dentistry & Oral Sciences Source Veri Tabanı 

Dentistry & Oral Sciences SourceTM veri tabanı, diş hekimliği fakülteleri için hazırlanan, bu alandaki tek tam metin veri tabanıdır. Alanındaki tüm konuları detaylı bir şekilde kapsamasının ve zengin indekslemesinin yanı sıra, bu disiplindeki en çok takip edilen akademik dergileri ve kitapları tam metin olarak sunan Dentistry & Oral Sciences SourceTM veri tabanı, bilimsel dergiler için önemli bir skorlama kuruluşu olan Eigenfactor’ün Diş Hekimliği Dergi Sıralaması’nın en güncel versiyonu olan Eigenfactor 2015’teki ilk 25 derginin 12 tanesini tam metin olarak; 12 tanesini ise yalnızca indeks olarak içerir.
Dentistry & Oral Sciences Source, dergilerin yanı sıra kitap, monografi ve ticari süreli yayınlara da erişim sağlar.

Erişim tarihi : 31 Aralık 2023 tarihine kadar