Biruni Üniversitesi Akademik Arşiv

Biruni Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nde, üniversite mensuplarının, üniversitede çalıştıkları süre içinde gerçekleştirdikleri  tüm akademik çalışmalar arşivlenir. Biruni Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur:

 • Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler
 • Yüksek lisans ve doktora tezleri
 • Bildiri ve sunumlar
 • Seminer metinleri
 • Teknik notlar
 • Proje çalışmaları
 • Kitaplar
 • Kitap içindeki bölümler
 • Ödüllü çalışmalar
 • Patent belgeleri
 • Raporlar
 • Açık ders materyalleri
 • Afiş, video kaydı vb.

Biruni Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi, Biruni Üniversitesi bünyesinde üretilen tüm akademik kaynakları arşivler ve telif haklarına uygun olarak açık erişime sunar.