Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
TÜBESS (Ulusal Belge Sağlama Ağı) - Biruni Üniversitesi

TÜBESS (Ulusal Belge Sağlama Ağı)

    TÜBESS (Ulusal Belge Sağlama Ağı)

TÜBESS Nedir?

Ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla YÖK Tez Merkezi veya toplu katalog (TO-KAT) üzerinden bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir “Ulusal Belge Sağlama Ağı”dır. Kaynak paylaşımı TÜBESS’e dâhil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilir.

TÜBESS’den kimler yararlanabilir?

İstanbul Biruni Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik/idari personeller ve öğrenciler yararlanabilir. Kullanıcılar taleplerini kutuphane@biruni.edu.tr a-mail adresine iletebilirler.

Neleri isteyebilirim?

Makale, kitap ve tezler için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

YÖK Tez Merkezi’nden tam metni indirilemeyen farklı üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK’ten sağlanır.

ÖNEMLİ NOT: YÖK tez veri tabanında yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kısıtlanmış olan tezleri lütfen istekte bulunmayınız.