Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
Muteferriqa Veri Tabanı Deneme Erişimi - Biruni Üniversitesi

Muteferriqa Veri Tabanı Deneme Erişimi

  Tarih : 02 Şub 2024 Cuma
  09:59
Muteferriqa Veri Tabanı Deneme Erişimi

  Muteferriqa Veri Tabanı deneme erişimi, 29 Şubat 2024 tarihine kadar, Üniversitemizin kullanımına açılmıştır.

  Muteferriqa, 7 milyon sayfalık içerik ve 660.000 görsel içinden araştırma imkânı tanıyan, Osmanlı Türkçesi keşif portalıdır.

  Osmanlı Türkçesi, matbu 35.000’e yakın kitap ve 1.470 başlık süreli yayın içerisinde, tam metin arama dâhil çok yönlü keşif olanakları sunar.

  Erişim Adresi: https://portal.muteferriqa.com/

  Bilgi için: birunikutuphane@biruni.edu.tr

  Başarılar dileriz.

  Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü