Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
Ödünç – İade Hizmetleri - Biruni Üniversitesi

Ödünç – İade Hizmetleri

  Ödünç – İade Hizmetleri

Biruni Üniversitesi Kütüphanesi’nde ödünç verme kuralları kullanıcı türüne göre aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

Kullanıcı Türü Kitap Sayısı Ödünç Alma Süresi Uzatma Hakkı
Ön-Lisans ve Lisans Öğrencileri 3 Kitap 15 Gün 2 kez
Lisansüstü Öğrencileri 5 Kitap 20 Gün 2 kez
Akademik Personel 10 Kitap 1 Ay 2 kez
İdari Personel 3 Kitap 15 Gün 2 kez

Ödünç – İade Kuralları :

  • Ödünç kaynak alırken Biruni Üniversitesi kimlik kartı ibraz edilir. Kimlik kartı olmayanlara ödünç kaynak verilemez.
  • Biruni Üniversitesi kimlik kartları sahibinden başkası tarafından kütüphane girişlerinde ve işlemlerinde kullanılamaz.
  • Ödünç alma işlemi yapılmadan kütüphane kaynağı dışarı çıkarılmamalıdır, aksi takdirde çalıntı işlemi uygulanır.
  • Başvuru kitapları; süreli yayınlar, yüksek lisans tezleri ve bilgisayar ortamında bulunan materyal
ödünç alınamaz.
  • Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
  • Başka okuyucuda bulunan kaynaklar reserve ettirilebilir. Reserve edilen kaynaklar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa reserve işlemi iptal edilir.
  • Ödünç alınan kaynakların iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir, zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Kütüphane; iade tarihi, gecikme, gecikme borçları ve ayırtılan materyalin alınması gibi bilgilendirici notları elektronik posta ile kullanıcılara gönderdiğinden kullanıcılar geçerli e-posta adresini kütüphaneye bildirmelidirler.
  • Kütüphane, iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun elektronik posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
  • Üyeler, sistemde yer alan kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdür.
  • Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez ve kütüphane sorumlu tutulamaz.
  • Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kaynakların iade süresi uzatılabilir.
  • Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir kaynağı iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir.
  • Biruni Üniversitesi mensupları aşağıda belirtilen adet ve süreyle ödünç kitap alabilir. Süre dolunca kitabı almak için bekleyen kimse yoksa süre iki kez daha uzatılabilir.
  • Başvuru kitapları, süreli yayınlar ve tezler, yazma ve nadir basma eserler, görsel-işitsel bölümünde ve bilgisayar ortamında bulunan kaynaklar ödünç verilmez. Ancak kütüphane içinde ve fotokopi ile yararlanılabilir.
  • Ödünç aldığınız eserlerin tamamının fotokopi ve elektronik yöntemlerle çoğaltılması Fikir Ve Sanat Eserleri 5846 Sayılı Kanununun 71. maddesi gereğince yasaktır. Ödünç alınmış kitabın ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılmasından veya çoğaltılmasından kütüphane sorumlu değildir.

 

Ödünç alınan kütüphane kaynağının iade ve gecikme kuralları :

 • İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen bütün kaynaklara 2016-2017 öğretim yılı için 1 TL / gün ceza uygulanır.
 • Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır. Resmi tatiller ve kütüphanenin kapalı olduğu diğer günler için ceza alınmaz.
 • Kaynaklar bir başkası tarafından iade edilebilir.
 • Geç iade edilen kitaplardan, gecikme ücreti alınarak makbuz kesilir.
 • Kütüphane, iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun elektronik posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 • İade edilen kitaplar kütüphanecinin bilgisinde iade edilmelidir, kullanıcılar tarafından kesinlikle raflara yerleştirilmemelidir.

 

Süre Uzatma

Kullanıcılar, ödünç aldığı kitaplar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa ve iade tarihi geçmemişse aldıkları gün kadar 2 kez uzatma yapabilirler.

Uzatma işlemlerini, kütüphaneye gelerek, mail atarak ya da web sayfası kütüphane hesabımdan oturum açarak yapabilirsiniz.

 

Kitap Ayırtma (Reserve)

Kullanıcılar ödünçte bulunan kaynaklar için ayırtma işlemi yapabilirler. Ayırtılan kaynakların kütüphaneye iade edildiği bilgisi kullanıcıya mail olarak gönderilir ve 3 gün içerisinde ayırtılan kaynak alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

En fazla 2 kitap için ayırtma işlemi yapılabilir.

Rafta bulunan kaynaklar için ayırtma işlemi yapılamaz.

 

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi

 1. Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar, zamanında iade edilmez ve 30 günden fazla bir zaman geçerse kayıp işlemi görür.
 2. Kütüphane materyallerine zarar verilmesi, hasar verilmesi veya materyalin kayıp edilmesi  ve diğer kütüphane kurallarına uyulmadığı durumlarda kullanıcı ödünç materyal alma hakkını kaybeder. Ayrıca kitabın baskısı varsa kütüphaneye getirmesi ve aynı zamanda kitap işlem ücreti olarak 20 TL ödemesi gerekmektedir. Baskısı olmadığı durumlarda bedelini üç katı olarak öder ve durum yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamı’na bildirilir. Zararları karşılayan ve sebep olduğu sorunları çözen kullanıcı ödünç alma haklarına yeniden sahip olur.

 

Süreli Yayınlardan Yararlanma Kuralları

Süreli yayınlar kesinlikle ödünç verilmez.
Süreli yayınlardan, istenilen makalelerin fotokopisi çektirilmek suretiyle faydalanılabilir.