Veritabanları

Academic Search Complete (Tüm Disiplinler)                                                                                                                                                                             Kampüs Dışı Erişim

Academic Search Complete, 8,800’e yakını tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,300 kadarı aynı zamanda hakemlidir.

”Devamı”

PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.
Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

”...-”

 

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index 1913-1983 (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)                                   Kampüs Dışı Erişim

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.

”Devamı”

Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

”...-”

 

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)                                                                          Kampüs Dışı Erişim

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesi adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır.

”Devamı”

  1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

”...-”

 

BMJ Online Journals                                                                                                                                                                                                                        Kampüs Dışı Erişim

Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 29 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır.

”Devamı”

  Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir.

”...-”

 

Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)                                                      Kampüs Dışı Erişim

2,000’e yakını hakemli olmak üzere 3,800’e yakın tam metin dergi içeren Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler

”Devamı”

   alanında üretilen bütün veritabanlarını geride bırakmaktadır.

”...-”

 

CAB (Common Wealth Agricultural Bureaux)                                                                                                                                                                            Kampüs Dışı Erişim

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir.

”Devamı”

 Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur.

”...-”

 

Dynamed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)                                                                                                                                                                         Kampüs Dışı Erişim

National Science Foundation – NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.

”Devamı”


DynaMed’in editörleri her gün 550’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir ve hergün güncellenir.
DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır ve mobil olarak da kullanılabilmektedir.

”...-”

 

Ebscohost                                                                                                                                                                                                                                          Kampüs Dışı Erişim

Derleyici bir veri tabanıdır. Veritabanı paketinde, 7,301’i etkin durumda (aktif) olan toplam 9,354’i akademik dergi bulunmaktadır.

 

Education Index Retrospective 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)                                                                                                                                              Kampüs Dışı Erişim

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

”Devamı”


Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim…

”...-”

 

Emerald Premier eJournal                                                                                                                                                                                                            Kampüs Dışı Erişim

Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir. İşletme, yönetim, pazarlama, turizm ve otelcilik, kütüphanecilik konularında 309 elektronik dergi ve 1500 vaka

”Devamı”

 çalışması sunan tam metin bir veri tabanıdır.

”...-”

 

Humanities & Social Sciences Index Retrospective 1907-1984                                                                                                                                              Kampüs Dışı Erişim

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır.

”Devamı”

 Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

”...-”

 

IEEE Xplore Digital Library                                                                                                                                                                                                             Kampüs Dışı Erişim

IEEE Xplore elektronik dergi veritabanı bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik ve teknoloji ve toplum gibi konularda

”Devamı”

 4.217.225 elektronik belgeye tam metin (full text) olarak erişim sağlamaktadır.

”...-”

 

iThenticate (Makale İntihal Programı)                                                                                                                                                                                        Kampüs Dışı Erişim

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için kullanılmaktadır.Lisans anlaşması gereğince öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.

”Devamı”

ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur.

”...-”

 

MENDELEY (Referans Yönetim Aracı)                                                                                                                                                                                          Kampüs Dışı Erişim

Mendeley Institutional Edition, araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olurken, bir kaynakça yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara yönelik sunan bir araçtır.

”Devamı”

 Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı cihazlarda eşzamanlı kullanım olanağı sunan Mendeley, aynı zamanda güçlü bir PDF yönetim aracıdır.

”...-”

 

OVID – LWW                                                                                                                                                                                                                                        Kampüs Dışı Erişim

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. 1300 adet tam metin dergi içermektedir. Sağlık alanındaki profesyoneller öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır.

”Devamı”

Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veritabanıdır.

”...-”

 

Science Direct                                                                                                                                                                                                                                     Kampüs Dışı Erişim

Science Direct elektronik dergi veritabanında bulunan 2.500 adet tam metinli, (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.  

”Devamı”

Dergiler; sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer alanlardadır.

”...-”

 

Scopus                                                                                                                                                                                                                                                  Kampüs Dışı Erişim

Scopus, 5.000’den fazla yayıncıdan 20.000’ü hakemli olmak üzere 21.000 akademik dergiyi indeksleyen bir atıf ve özet veritabanıdır. Bilim, teknik, tıp, sosyal ve beşeri bilimler ve sanat konularını kapsayan dergilerden 33 milyon özete erişim sağlanmaktadır.  

”Devamı”

Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veritabanlarından biridir. Scopus 1960’lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veritabanıdır.

”...-”

 

SpringerLink                                                                                                                                                                                                                                     Kampüs Dışı Erişim

SpringerLink elektronik dergi veritabanında bulunan 2.858 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.

”Devamı”

Dergiler, matematik, hukuk, psikoloji, işletme ve ekonomi konularındadır.

”...-”

 

Taylor & Francis Online                                                                                                                                                                                                                   Kampüs Dışı Erişim

Taylor & Francis Online dergi veritabanında bulunan 983 adet tam metinli (full text) dergi eski sayıları dahil internet üzerinden kullanılmaktadır.

”Devamı”

Dergiler finans, ekonomi, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularındadır.

”...-”

 

Web of Science                                                                                                                                                                                                                               Kampüs Dışı Erişim

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan 12.000’den fazla dergi ve 148.000 konferans bildirisini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.

”Devamı”

Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.

”...-”